εκτύπωση άρθρου Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο
"Π. Στελλάτος & Συνεργάτες"
Ιερέως Δούση 47, Μαρούσι, 15126
Τ. 210 80.26.100 & 697.25.12.132
e-mail: info@123espa.gr

ΕΣΠΑ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΕΣΠΑ
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς


Τι είναι;
Το ΕΣΠΑ είναι το πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας βασισμένο σε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά κύριο λόγο Ευρωπαϊκοί Πόροι) και οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν για το 2014-2020 είναι της τάξεως των 20,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πρόοδος του Προγράμματος
Μέχρι στιγμής το ποσοστό των υλοποιηθέντων προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι συνεχώς αυξανόμενο. Υπάρχει αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών και δράσεων ώστε τα προγράμματα ΕΣΠΑ να τύχουν υψηλότερης απορρόφησης.

Διάρκεια & Προοπτικές
Αρχικά η διάρκεια του προγράμματος είναι από 2014 έως 2020. Με δεδομένες τις καθυστερήσεις είναι σχεδόν σίγουρο ότι τα προγράμματα θα «τρέχουν» έως 2021-2022. Όμως πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν και τo πακέτο Γιουνκέρ που περιλαμβάνει πολλά δισεκατομύρια ευρώ.


Περιλήψεις προγράμματων ΕΣΠΑ

Προδημοσίευση Προγράμματων  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), Νέων Τουριστικών Επενδύσεων, Franchise, Λιανικό Εμπόριο, Μεσαίες Επιχειρήσεις (50-200 άτομα προσωπικό) κ.α.