εκτύπωση άρθρου Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο
"Π. Στελλάτος & Συνεργάτες"
Ιερέως Δούση 47, Μαρούσι, 15126
Τ. 210 80.26.100 & 697.25.12.132
e-mail: info@123espa.gr

Προετοιμασία – Υποβολή Φακέλου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

10 Πολύτιμες Συμβουλές
Προετοιμασία – Υποβολή Φακέλου ΕΣΠΑ


1η Συμβουλή
Προσοχή ώστε το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αντανακλά παρούσες/τωρινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες της Επιχείρησης σας.

2η Συμβουλή
Προσοχή ώστε οι προτεινόμενες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν να αντιπροσωπεύουν πραγματικές ανάγκες. Συχνά λόγω επιδότησης (σαν να αγοράζεις κάτι στη μισή τιμή) μας πιάνει βουλιμία και θέλουμε και εκείνο και το άλλο ενώ δεν το χρειάζεται η επιχείρηση πραγματικά.

3η Συμβουλή
Προσπαθήστε οι επενδύσεις να στοχεύουν σε συγκεκριμένα και αν γίνεται μετρήσιμα οφέλη π.χ. αύξηση θέσεων εστιατορίου, βελτίωση ταχύτητας ή και ποιότητας εξυπηρέτησης, μείωση κόστους παραγωγής, καινοτομίες κ.α. λεπτομέρειες που θα συζητήσετε με ένα καλά καταρτισμένο σύμβουλο.

4η Συμβουλή
Επιδιώξτε η αμοιβή του συμβούλου να εξαρτιέται από την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας και το βαθμό αποτελεσματικότητας του επενδυτικού σχεδίου (έγκριση ή μη).

5η Συμβουλή
Οι τράπεζες καλούνται να συμβάλλουν στις αναπτυξιακές προσπάθειες όμως δεν είναι σε θέση να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια. Εάν τελικά "βοηθήσουν" το κάνουν με επαχθείς όρους όπως Προσημείωση Κατοικίας πράγμα πολύ επικίνδυνο (όσο "σίγουροι" και αν είσθε για το εγχείρημά σας δεν θα πρέπει ποτέ μα ποτέ να ρισκάρετε την οικία σας ! Δυστυχώς δεν μπορείτε να βασιστείτε στο τραπεζικό σύστημα για Επιχειρηματικά Κεφάλαια (τουλάχιστον οι Μικρομεσαίοι!). Επίσης δεν έχουν τη δυνατότητα – γνώση ή την θέληση να συνδράμουν εάν προκύψουν προβλήματα κατά τους ελέγχους Οικονομικού & Φυσικού αντικειμένου.

6η Συμβουλή
Προσοχή στην αποτύπωση του προφίλ σας ως επενδυτή δηλαδή διπλώματα, πτυχία, βιογραφικό. Επίσης σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζετε την ιδία συμμετοχή καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις προκύπτουν επιπλοκές που δυστυχώς μαθαίνετε πολύ αργά.

7η Συμβουλή
Θα πρέπει να έχετε προσυνεννόηση με τους προμηθευτές για τους όρους υπό τους οποίους λειτουργεί το καθεστώς των προγραμμάτων ΕΣΠΑ ώστε να το γνωρίζουν από την αρχή. Βεβαίως εάν εγκριθεί η πρόταση σας έχετε δικαίωμα να αλλάξετε προμηθευτή ακόμη και επιλογή εξοπλισμού με μεταγενέστερα μοντέλα που είναι συνήθως και φθηνότερα.

8η Συμβουλή
Φροντίστε οι προσφορές να είναι ολοκληρωμένες με ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά μαζί με prospectus και λεπτομέρειες ισχύος της προσφοράς καθώς και τρόπο πληρωμής.

9η Συμβουλή
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποτύπωση καινοτομιών που θα βελτιώσουν την υπάρχουσα γκάμα προϊόντων – υπηρεσιών και θα αναπτύξουν το πελατολόγιο. Το γραφείο μας μετά το Διαγνωστικό Επιχείρησης προτείνει στην Αναφορά του (Innovation Report) σειρά καινοτομιών με πιθανό προϋπολογισμό κόστους.

10η Συμβουλή
Προσοχή ώστε οι δράσεις σας να έχουν Περιβαλλοντολογικά κριτήρια. Γενικά στην Στρατηγική Σύνταξης του Επενδυτικού Σχεδίου πρέπει να υπάρχει προσανατολισμός και στόχευση για τη Μέγιστη δυνατή βαθμολογία. Το γραφείο μας «ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» είναι αφοσιωμένο στο να σας προετοιμάσει αλλά και να σας προσφέρει τα Μέγιστα Δυνατά Οφέλη από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Επικοινωνήστε με σύμβουλο ΕΣΠΑ