εκτύπωση άρθρου Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο
"Π. Στελλάτος & Συνεργάτες"
Ιερέως Δούση 47, Μαρούσι, 15126
Τ. 210 80.26.100 & 697.25.12.132
e-mail: info@123espa.gr

Συμβουλευτική

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Το Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο "Στελλάτος & Συνεργάτες" στα πλαίσια της δραστηριότητας της σε θέματα ανάπτυξης  σχεδιάζει για εσάς Προγράμματα & προσφορές γνωριμίας και  συνεργασίας.

Προσφορά γνωριμίας: Δωρεάν Ημίωρης Συμβουλευτικής σε Τηλεραντεβού


Επωφεληθείτε από την ευκαιρία της Δωρεάν Ημίωρης Συμβουλευτικής σε Τηλεραντεβού. Τηλέφωνα : 210 80 26 100 & 697 25 12 132

Συμβουλευτική Διαχείρισης Δανειακών Υποχρεώσεων & Διακανονισμών

Εξειδικευμένα στελέχη κατευθύνουν ως προς τη στρατηγική διαχέιρισης επιχειρηματικών δανείων (βάσει νομοθεσίας ή σε διαπραγμάτευση με τράπεζες).