εκτύπωση άρθρου Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο
"Π. Στελλάτος & Συνεργάτες"
Ιερέως Δούση 47, Μαρούσι, 15126
Τ. 210 80.26.100 & 697.25.12.132
e-mail: info@123espa.gr

Συνεργάτες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Η εταιρία μας «Στελλάτος & Συνεργάτες» αναζητά αξιόλογους συνεργάτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια που θα λειτουργήσουν ως Συνεργάτες – Αντιπρόσωποι στην τοπική κοινωνία ή το σωματείο επαγγελματιών.

Οι Αναπτυξιακοί Σύμβουλοι ΕΣΠΑ μπορούν να εργασθούν με μερική ή πλήρη απασχόληση, από το σπίτι ή το γραφείο, να αξιοποιήσουν τον κύκλο γνωριμιών τους ή να δημιουργήσουν νέες επαφές. Αρκετές επιχειρήσεις δίπλα μας είναι επιλέξιμες για προγράμματα ΕΣΠΑ. Προσφέρουμε μια σημαντική υπηρεσία γιατί «φέρνουμε» χρήμα στις επιχειρήσεις και τις βοηθάμε  να ανακαινισθούν, να μετεξελιχθούν, να αυξήσουν την πελατεία και το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχουν ή τα προϊόντα που παράγουν ή εμπορεύονται.
Παράλληλα η εμπλοκή σας με τη συμβουλευτική επιχειρήσεων σας καθιστά γνώστη του επιχειρηματικού γίγνεσθαι, συνεργάτη των επενδυτών αλλά και σας προσφέρει ένα άνω του μέσου όρου επίπεδο αμοιβών. (Η αμοιβή ανά επενδυτικό φάκελο μπορεί να προσεγγίσει τα  200€ έως  2.000€ ).

Παρέχονται δύο κλιμάκια δραστηριότητας και αμοιβών

Κλιμάκιο Α - Σύσταση πελάτη
Συστήνεται το γραφείο μας σε επιχειρήσεις για σύνταξη επενδυτικού σχεδίου ΕΣΠΑ.

Θέλω να «Συστήσω το γραφείο σας σε επιχειρήσεις και να επωφεληθώ από την «Αμοιβή Σύστασης» που προβλέπεται για το σκοπό αυτό. Παρακαλώ στείλτε μου λεπτομέρειες και αντίγραφο της μεταξύ μας Σύμβασης συνεργασίας».

Φόρμα εκδήλωσης ενδιάφεροντος για Συνεργάτης - Κλιμάκιο Α

Κλιμάκιο Β - Αναπτυξιακός σύμβουλος ΕΣΠΑ (Εκπαίδευση & με e-Learning)
Ενεργή ανάμιξη και συμμετοχή στην επαφή με επιχειρήσεις, αξιολόγηση, προετοιμασία και συλλογή υλικού για την σύνταξη επενδυτικού σχεδίου.

Εσείς λειτουργείτε σε επίπεδο front office ενώ το γραφείο μας διαχειρίζεται το back office. Όλες οι διαδικασίες είναι δομημένες με μέθοδο ώστε να οδηγούν σε θετική έκβαση . Η συμμετοχή σας στο Κλιμάκιο Β είναι εφικτή μετά την εκπαίδευση σας ως «Αναπτυξιακός Σύμβουλος ΕΣΠΑ».

Φόρμα εκδήλωσης ενδιάφεροντος για Συνεργάτης - Κλιμάκιο Β