εκτύπωση άρθρου Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο
"Π. Στελλάτος & Συνεργάτες"
Ιερέως Δούση 47, Μαρούσι, 15126
Τ. 210 80.26.100 & 697.25.12.132
e-mail: info@123espa.gr

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΕΣΠΑ
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς


Τι είναι;

Το ΕΣΠΑ είναι το πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας βασισμένο σε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν είναι της τάξεως των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με τα Νέα Αναπτυξιακά εργαλεία κατα της κρίσης ενδέχεται να ξεπεράσει το ΄ποσό των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ.


Πρόοδος του Προγράμματος

Μέχρι στιγμής το ποσοστό των υλοποιηθέντων προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι σίγουρα  χαμηλό. Υπάρχει αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών και δράσεων ώστε τα προγράμματα ΕΣΠΑ να τύχουν υψηλότερης απορρόφησης.


Διάρκεια & Προοπτικές

Αρχικά η διάρκεια του προγράμματος είναι από 2007 έως 2013. Με δεδομένες τις καθυστερήσεις είναι σχεδόν σίγουρο ότι τα προγράμματα θα «τρέχουν» έως 2015-2016 πιθανότατα και αργότερα. Όμως πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν και την μετά-ΕΣΠΑ εποχή η οποία σχεδιάζεται και αναμένεται να είναι σε επενδύσεις σε mindware.