εκτύπωση άρθρου Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο
"Π. Στελλάτος & Συνεργάτες"
Ιερέως Δούση 47, Μαρούσι, 15126
Τ. 210 80.26.100 & 697.25.12.132
e-mail: info@123espa.gr

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

(ΠΡΟΣΩΠΑ)

Μέχρι την 31/12/2017 κλεισμένες ΔΥΟ Διαχειριστικές Χρήσεις (Με τουλάχιστον ένα Κερδοφόρο έτος την τελευταία τριετία)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ. Α.Ε., ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί, ΝΕΠΑ (ΜΜΕ Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ /  LOGISTICS / ΥΓΕΙΑ / ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΤΠΕ /

ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ / ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΤΟΥΡΙΣΜΟ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ/ FRANCHISE

ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΌ 55.000 € ΕΩΣ 400.000 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

        50% του επιλέξιμου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο 60 % του υπό έγκριση Προϋπολογισμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΩΣ 18 ΜΗΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

1.       Servers, Ενσύρματο/Ασύρματο Δίκτυο

2.       Η/Υ, Laptops, εξοπλισμός Γραφείου

3.       Εξοπλισμός γραφείου (printers, scanners κλπ)

4.       Τεχνολογικός Εξοπλισμός (barcode readers κλπ)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

(ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)

1.       Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας, 10% έως 2500€

2.       E-shop, 20% έως 4000€

3.       Συμμετοχή σε e-markets

4.       Εφαρμογές Διαχείρισης πιστώσεων

5.       Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών/προσωπικού

6.       Εξειδικευμένο Λογισμικό της Επιχείρησης, έως 70%

7.       Λογισμικό για ηλεκτρονική τιμολόγηση

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

1.       Φιλοξενία (Hosting/collocation κλπ)

2.       Σύνδεση στο Διαδίκτυο

3.       Digital marketing, έως 5%

4.       Παρουσία στα social media, έως 1000

5.       Ψηφιακό υλικό διαφήμισης, έως 5%

6.       Μετάφραση περιεχομένου του e-shop

7.       Ανάπτυξη/Πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής προστασίας, έως 10%

8.       Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων, έως 10%

9.        Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, 5% έως 4000€

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (Νέο Προσωπικό), 40% έως 24.000€, 12.000 ανά EME1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Ηλεκτρονικής Υποβολής (γραφείου)

Από 11 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ

Επένδυση του 30% του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού ΕΝΤΟΣ 18 μηνών

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΝΑΙ

ΚΑΝΟΝΑΣ DE MINIMIS

ΝΑΙ