εκτύπωση άρθρου Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο
"Π. Στελλάτος & Συνεργάτες"
Ιερέως Δούση 47, Μαρούσι, 15126
Τ. 210 80.26.100 & 697.25.12.132
e-mail: info@123espa.gr

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΠΡΟΣΩΠΑ)

ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΑΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ /  LOGISTICS / ΥΓΕΙΑ / ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΤΠΕ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ / ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ /  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ/ FRANCHISE

ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΌ 50,000€ ΕΩΣ 400,000€

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

50% του Επιλέξιμου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Από 50 έως 250 εργαζόμενοι,

 Τζίρος ή Ισολογισμός πάνω από  10.000.000 € και έως 50.000.000 €(Τζίρος) (Ισολογισμός έως 43.000.000 €)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.       Μηχανήματα – Εξοπλισμός Έως 100% του προϋπολογισμού

2.       Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων Έως 100%

3.        Μεταφορικά μέσα Αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) μέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή β) δαπάνη μέχρι 25.000 €. Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: μέχρι 25.000 € του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

4.       Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου Μέχρι 4.000 €

5.        Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 40% και μέχρι 24.000€ για μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Έναρξη Υποβολής 27/6/2018 και μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού (ή για 18 μήνες)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΩΣ 24 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ

Επένδυση του 30% του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού ΕΝΤΟΣ 18 μηνών

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.        Μεταβολή Κύκλου Εργασιών την τελευταία Τριετία

2.        Κερδοφορία της επιχείρησης την τελευταία Τριετία

3.        Διάρθρωση ίδιων προς ξένα κεφάλαια

4.        Μέση μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την τελευταία τριετία.

5.        Εξαγωγική Δραστηριότητα Επιχείρησης την τελευταία τριετία.

ΚΑΝΟΝΑΣ DE MINIMIS

ΝΑΙ