εκτύπωση άρθρου Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο
"Π. Στελλάτος & Συνεργάτες"
Ιερέως Δούση 47, Μαρούσι, 15126
Τ. 210 80.26.100 & 697.25.12.132
e-mail: info@123espa.gr

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΠΡΟΣΩΠΑ)

Μέχρι την 31/12/2017 κλεισμένες ΔΥΟ Διαχειριστικές Χρήσεις (Με τουλάχιστον ένα Κερδοφόρο έτος την τελευταία τριετία)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ. Α.Ε., ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί, ΝΕΠΑ (ΜΜΕ Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ /  LOGISTICS / ΥΓΕΙΑ / ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΤΠΕ /

ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ / ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΤΟΥΡΙΣΜΟ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ/ FRANCHISE

ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ 5.000 € ΕΩΣ 50.000 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

        50% του επιλέξιμου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο 60 % του υπό έγκριση Προϋπολογισμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

1.       Servers, Ενσύρματο/Ασύρματο Δίκτυο

2.       Η/Υ, Laptops, εξοπλισμός Γραφείου

3.       Εξοπλισμός γραφείου (printers, scanners κλπ)

4.       Τεχνολογικός Εξοπλισμός (barcode κλπ) 10%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)

1.       Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας, έως 2500€

2.       E-shop, έως 4000€

3.       Συμμετοχή σε e-markets

4.       Εφαρμογές Διαχείρισης πιστώσεων

5.       Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών/προσωπικού

6.       Εξειδικευμένο Λογισμικό της Επιχείρησης, έως 70%

7.       Λογισμικό για ηλεκτρονική τιμολόγηση

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

1.       Φιλοξενία (Hosting/collocation κλπ)

2.       Σύνδεση στο Διαδίκτυο

3.       Digital marketing, έως 5%

4.       Παρουσία στα social media, έως 1000

5.       Ψηφιακό υλικό διαφήμισης, έως 5%

6.       Μετάφραση περιεχομένου του e-shop

7.       Ανάπτυξη/Πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής προστασίας, έως 10%

8.       Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων, έως 10%

9.        Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, 5% έως 2500€

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (Νέο Προσωπικό), 40% έως 20.000€, 12.000 ανα EME1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Ηλεκτρονικής Υποβολής (γραφείου)

Άπό 11 Ιουνίου έως 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

4 Ιουνίου 2018

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΝΑΙ

ΚΑΝΟΝΑΣ DE MINIMIS

ΝΑΙ