εκτύπωση άρθρου Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο
"Π. Στελλάτος & Συνεργάτες"
Ιερέως Δούση 47, Μαρούσι, 15126
Τ. 210 80.26.100 & 697.25.12.132
e-mail: info@123espa.gr

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Επιδότηση απο 10,000 έως 180,000€

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Το Πρόγραμμα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Επιχορηγεί το 50% ή 60% του Επενδυτικού Σχεδίου για Επιχειρήσεις

ΠΑΛΙΕΣ, ΝΕΕΣ & ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

στους Κλάδους :

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟ