εκτύπωση άρθρου Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο
"Π. Στελλάτος & Συνεργάτες"
Ιερέως Δούση 47, Μαρούσι, 15126
Τ. 210 80.26.100 & 697.25.12.132
e-mail: info@123espa.gr

ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Μέσω του Προγράμματος ΟΑΕΔ-ΕΣΠΑ έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε έως 40,000€ για ΔΎΟ ΧΡΟΝΙΑ για να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση. Η επιχείρηση για να επιτύχει πρέπει να έχει στοιχεία Πρωτοτυπίας και Καινοτομίας. Επιλέξιμες Δαπάνες είναι οι το Μισθολογικό Κόστος, οι Εισφορές Εργοδότη σε ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ), λογαριασμοί ΟΤΕ, COSMOTE,WIND, VODAFONE, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Λογιστικές και Νομικές Υπηρεσίες, Αποσβέσεις Παγίων κα. Επιχορηγούνται δαπάνες Διαφήμισης, & δημιουργίας Ιστοσελίδας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι 24 μήνες. Προθεσμία Υποβολής θα οριστεί με την Προκήρυξη του Προγράμματος.